گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زمين شناسي-چينه شناسي و فسيل شناسي
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/09/02
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه عملیات نقشه برداری عملیات نقشه برداری عملیات نقشه برداری
یک شنبه
دو شنبه عملیات نقشه برداری عملیات نقشه برداری عملیات نقشه برداری
سه شنبه نقشه برداری نقشه برداری عملیات نقشه برداری عملیات نقشه برداری
چهار شنبه نقشه برداری عملیات نقشه برداری عملیات نقشه برداری
پنج شنبه
جمعه