گروه آموزشی : زمین شناسی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - زمين شناسي-چينه شناسي و فسيل شناسي
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1396/07/25
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه نقشه برداری
یک شنبه نقشه برداری نقشه برداری زمین شناسی مهندسی زمین شناسی مهندسی
دو شنبه
سه شنبه نقشه برداری نقشه برداری نقشه برداری
چهار شنبه نقشه برداری
پنج شنبه نقشه برداری نقشه برداری
جمعه