دکتر مهربان هادی پیکانی
گروه آموزشی : مدیریت دولتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مدیریت
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1396/08/10
08:00-09:30 10:00-11:30 11:30-13:00 13:00-14:30 15:00-16:30 17:00-18:30
شنبه
یک شنبه مطالعه و پژوهش استراحت ارتباط با دانشجو ارتباط با دانشجو
دو شنبه
سه شنبه کلاس کلاس کلاس ارتباط با دانشجو
چهار شنبه
پنج شنبه کلاس کلاس کلاس ارتباط با دانشجو ارتباط با دانشجو
جمعه کلاس کلاس