گروه آموزشی : ریاضی
دانشکده : علوم پایه
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - رياضي كاربردي
مرتبه علمي : دانشيار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/06/10
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه
یک شنبه ریاضی پیش ریاضی پیش حضور در دفتر حضور در دفتر حضور در دفتر
دو شنبه حضور در دفتر حضور در دفتر حضور در دفتر
سه شنبه محاسبات عددی محاسبات عددی حضور در دفتر محاسبات عددی حضور در دفتر
چهار شنبه معادلات و تبدیلات انتگرال معادلات و تبدیلات انتگرال حضور در دفتر حضور در دفتر حضور در دفتر
پنج شنبه
جمعه