گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - مهندسی برق-مخابرات
مرتبه علمي : استادیار

برنامه هفتگی

آخرين بروز رساني : 1398/07/05
08:00-10:00 10:00-12:00 12:30-14:30 14:30-16:30 16:30-18:30
شنبه برنامه نویسی کامپیوتر مراجعه دانشجویان برنامه نویسی کامپیوتر مراجعه دانشجویان
یک شنبه سیگنال و سیستم سیگنال و سیستم شبکه پیشرفته مراجعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی
دو شنبه DSP DSP/تکنیک پالس مراجعه دانشجویان تکنیک پالس روش تحقیق
سه شنبه مراجعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی با قرار قبلی مراجعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی با قرار قبلی جلسه گروه
چهار شنبه
پنج شنبه
جمعه