مهندس الهه دری
گروه آموزشی : کامپیوتر
دانشکده : فنی-مهندسی
رشته تحصیلی : - مهندسی کامپيوتر-نرم افزار

  • روزهای حضور اینجانب در دفتر گروه در زمان تابستان (تیر ماه) جهت مراجعه پروژه و کارآموزی (چهارشنبه ها ساعت 9 تا 11 )میباشد.. لطفا چند روز زودتر ازطریق ایمیل elahe.dorri92@gmail.com اطلاع دهید.
رروزهای حضور اینجانب در دفتر گروه در زمان تابستان( تیرماه) جهت مراجعه پروژه و کارآموزی (چهارشنبه ها ساعت 9 تا 11 )میباشد.. لطفا چند روز زودتر ازطریق ایمیل elahe.dorri92@gmail.com اطلاع دهید.


تاریخ : 1397/07/10
بازدید : 120

روزهای حضور اینجانب در دفتر گروه در  زمان  تابستان (تیرماه ) جهت مراجعه پروژه و کارآموزی (چهارشنبه ها  ساعت 9 تا 11 )میباشد.. لطفا چند روز زودتر ازطریق ایمیل elahe.dorri92@gmail.com اطلاع دهید.

با تشکر