گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - فلسفه تعليم وتربيت وبرنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : استادیار

  • آدمی صورت اگر دفع کن شهوت نفس...................... آدمی خو شود ورنه همان جانور ست
دروس نیمسال دوم 93-92


تاریخ : 1392/12/04
بازدید : 1571

تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته- کاربرد نظریه های یادگیری در برنامه ریزی درسی- روش تحقیق- مکاتب فلسفی و آرای تربیتی