گروه آموزشی : کشاورزی-زراعت
دانشکده : کشاورزی
رشته تحصیلی : دانشجوی دكتري - اصلاح نباتات

وبلاگ


تاریخ : 1394/09/24
بازدید : 65

http://plantbiotech.blogsky.com

آدرس فوق مربوط به وبلاگ اینجانب بوده که حاوی برخی مطالب علمی- آموزشی مرتبط با بیوتکنولوژی و کشت بافت گیاهی است