گروه آموزشی : برق و الکترونیک
دانشکده : فنی-مهندسی

  • اطلاعیه:اشکال در سامانه ارتباط با استاد رفع گردیده است ، لذا خواهشمند است همه عزیزان از این بخش استفاده نموده و درصورت بروز اشکال مجدد ایمیل ارسال نمایند.
صفحه اصلي

:: ویژه دانشگاه علمی -کاربردی مبارکه
تاریخ : 1398/08/01
تعداد صفحات : 2