گروه آموزشی : علوم تربیتی
دانشکده : علوم تربیتی، روانشناسی و زبانهای خارجی
رشته تحصیلی : دکتری تخصصی - فلسفه تعليم وتربيت وبرنامه ريزي درسي
مرتبه علمي : استادیار

  • آدمی صورت اگر دفع کن شهوت نفس...................... آدمی خو شود ورنه همان جانور ست
صفحه اصلي

دروس نیمسال دوم 93-92
تاریخ : 1392/12/04
بازدید : 1563

:: همايشها
تاریخ : 1398/11/05
تعداد صفحات : 0