اطلاعیه
چهار کانال اطلاع رسانی گروه کامپیوتر مقاطع مختلف
چهار کانال اطلاع رسانی گروه کامپیوتر مقاطع مختلف
....................................
لیست دروس ارایه شده نیمسال اول 1400 مقطع کارشناسی پیوسته
لیست دروس ارایه شده نیمسال اول 1400 مقطع کارشناسی پیوسته
....................................
لیست دروس ارایه شده نیمسال اول 1400 مقطع کارشناسی ناپیوسته
لیست دروس ارایه شده نیمسال اول 1400 مقطع کارشناسی ناپیوسته
....................................
كانديداهاي انتخابات انجمن علمي
كانديداهاي انتخابات انجمن علمي
....................................
انتخابات انجمن علمي
انتخابات انجمن علمي
....................................
تاييد پروژه هاي مهر ماه
تاييد پروژه هاي مهر ماه
....................................
زمان حضور اساتيدجهت مراجعه پروژه و كارآموزي در نيمسال اول 99-98
زمان حضور اساتيدجهت مراجعه پروژه و كارآموزي در نيمسال اول 99-98
....................................
اطلاعيه ليست اساتيد و دانشجويان پروژه و كاراموزي نيمسال اول 98-99
اطلاعيه ليست اساتيد و دانشجويان پروژه و كاراموزي نيمسال اول 98-99
....................................
تصوير ليست اساتيد و دانشجويان پروژه و كاراموزي نيمسال اول 98-99
تصوير ليست اساتيد و دانشجويان پروژه و كاراموزي نيمسال اول 98-99
....................................
اطلاعيه جلسه توجيهي پروژه و كاراموزي مهر 98
اطلاعيه جلسه توجيهي پروژه و كاراموزي مهر 98
....................................
اطلاعيه جديد درس شبكه
اطلاعيه جديد درس شبكه
....................................
اطلاعيه جديد درس برنامه ريزي پيشرفته تكنولوژي
اطلاعيه جديد درس برنامه ريزي پيشرفته تكنولوژي
....................................
اطلاعيه جديد : درس ساختمان داده154043
اطلاعيه جديد : درس ساختمان داده154043
....................................
اطلاعيه مهم:  شروع كلاس هاي ورودي هاي جديد 98 پيوسته و تكنولوژي
اطلاعيه مهم: شروع كلاس هاي ورودي هاي جديد 98 پيوسته و تكنولوژي
....................................
اطلاعيه مهم: درس ساختمان داده-شبكه و انتقال داده  مهر 98
اطلاعيه مهم: درس ساختمان داده-شبكه و انتقال داده مهر 98
....................................
اطلاعيه مهم: انتخاب واحد درس ساختمان داده
اطلاعيه مهم: انتخاب واحد درس ساختمان داده
....................................
اطلاعيه مهم( در مورد بر نامه حضور اساتيد در دفتر گروه جهت راهنمايي انتخاب واحد)
اطلاعيه مهم( در مورد بر نامه حضور اساتيد در دفتر گروه جهت راهنمايي انتخاب واحد)
....................................
اصلاحيه اطلاعيه مهم( در مورد انتخاب واحد نيمسال اول - مهر 98)
اصلاحيه اطلاعيه مهم( در مورد انتخاب واحد نيمسال اول - مهر 98)
....................................
وضعيت پروژه هاي تابستان 98
وضعيت پروژه هاي تابستان 98
....................................
دانشجوياني كه پروژه و كارآموزي را ترم مهر اخذ نموده اند
دانشجوياني كه پروژه و كارآموزي را ترم مهر اخذ نموده اند
....................................
<<   <  1 2  >   >>  
۱۴۰۱/۳/۴

                      زمان تحويل پروژه نهايي و كارآموزي

ثبت نام:                        تحويل:                                     مهلت تعيين موضوع پروژه يا مكان كارآموزي

نيمسال اول هر سال          تا  15 ارديبهشت سال بعدي                15 آبان همان ترم

نيمسال دوم هر سال          تا  15 مهر سال بعدي                         30 فروردين                    

نيمسال تابستان هر سال      تا  30 آذر  همان سال                      30 تير

عدم تحويل فرم تعيين موضوع پروژه در مهلت مصوب و يا مراجعه كمتر از سه جلسه در نيمسال اخذ و كمتر از شش جلسه در كل دوره به فراخور وضعيت منجر به اقداماتي از كسر نمره تا اعلام غيبت درسي خواهد شد.

..................................................................................
Powered by DorsaPortal