اطلاعیه
كانديداهاي انتخابات انجمن علمي
كانديداهاي انتخابات انجمن علمي فايل
منبع اطلاعيه
اسامي كانديداهاي واجد شرايط انتخابات انجمن علمي كه شرط معدل لازم را داشتند به ترتيب حروف الفبا شرح زير اعلام مي شود:
 -احسان صالحي 
-عرفان صالحي نيا
-محمد حسين عظيمي پور
- پريسا عمادي
-علي غلامي 
-مبينا فاني
 -محمدمهدي منصوري
 داوطلبان مي توانند از فردا تبليغات خود را در آرامش شروع نمايند، جهت برگزاري ميز گفتگو از يك شنبه تا سه شنبه به آقاي شريعتي مراجعه فرماييد.
شرح اطلاعيه
453 تعداد مرور
كانديداهاي انتخابات انجمن علمي خلاصه اطلاعيه
پست الکتورنيک نويسنده
نويسنده اطلاعيه
1 نوع فعاليت
1398/09/29 تاريخ
گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان - خوراسگان
Powered by DorsaPortal