وضعيت پروژه هاي تابستان 98


 قابل توجه دانشجوياني كه تابستان پروژه اخذ كرده اند

به جز پروژه‌ي دانشجوي 962097401 كه رد شده است، ساير پروژه‌ها  تاييد شده اند و يا به شرط اصلاحات قابل تاييد هستند.

جهت بررسي وضعيت پروژه‌ها و اصلاحات احتمالي در روزهاي حضور مدير گروه كه در همين سايت هفتگي اعلام مي‌شود مراجعه فرماييد.

توجه داشته باشيد به دليل تعطيلي مرداد هر هفته فقط در روزها و ساعت‌هاي اعلام شده حضور و پاسخگويي خواهد بود.

در ايام تعطيلات مرداد با ايميل با اساتيد خود در ارتباط باشيد و از مراجعه به گروه خودداري فرماييد.

 
۱۴۰۱/۳/۴

                      زمان تحويل پروژه نهايي و كارآموزي

ثبت نام:                        تحويل:                                     مهلت تعيين موضوع پروژه يا مكان كارآموزي

نيمسال اول هر سال          تا  15 ارديبهشت سال بعدي                15 آبان همان ترم

نيمسال دوم هر سال          تا  15 مهر سال بعدي                         30 فروردين                    

نيمسال تابستان هر سال      تا  30 آذر  همان سال                      30 تير

عدم تحويل فرم تعيين موضوع پروژه در مهلت مصوب و يا مراجعه كمتر از سه جلسه در نيمسال اخذ و كمتر از شش جلسه در كل دوره به فراخور وضعيت منجر به اقداماتي از كسر نمره تا اعلام غيبت درسي خواهد شد.

..................................................................................
Powered by DorsaPortal