اطلاعيه مهم( در مورد بر نامه حضور اساتيد در دفتر گروه جهت راهنمايي انتخاب واحد)

با سلام، دانشجويان گرامي برنامه‌ي حضوز اساتيد در دفتر گروه در ساختمان اداري جهت راهنمايي انتخاب واحد دانشجويان:

قابل توجه دانشجويان گرامي، جهت عرضه‌ي مشكلات و سوالات خود در مورد انتخاب واحد مي‌توانيد در ساعات زير به اساتيد مراجعه كنيد:

يك شنبه 9:30 تا 11 خانم دكتر كيميايي، 13 تا 14:30 خانم دكتر حبيبي

دوشنبه 9:30 تا 11 خانم دكتر همدانيان، 13 تا 14:30 خانم دكتر فتوحي

سه شنبه 13 تا 14:30 آقاي مهندس سليماني

۱۴۰۱/۳/۴

                      زمان تحويل پروژه نهايي و كارآموزي

ثبت نام:                        تحويل:                                     مهلت تعيين موضوع پروژه يا مكان كارآموزي

نيمسال اول هر سال          تا  15 ارديبهشت سال بعدي                15 آبان همان ترم

نيمسال دوم هر سال          تا  15 مهر سال بعدي                         30 فروردين                    

نيمسال تابستان هر سال      تا  30 آذر  همان سال                      30 تير

عدم تحويل فرم تعيين موضوع پروژه در مهلت مصوب و يا مراجعه كمتر از سه جلسه در نيمسال اخذ و كمتر از شش جلسه در كل دوره به فراخور وضعيت منجر به اقداماتي از كسر نمره تا اعلام غيبت درسي خواهد شد.

..................................................................................
Powered by DorsaPortal