اطلاعيه مهم: درس ساختمان داده-شبكه و انتقال داده مهر 98
با سلام. دانشجويان گرامي،
براي درس ساختمان داده، كسانيكه هنوز اسمشان در گروه 43است چهارشنبه از 11:30 تا 12:30 جهت تعيين تكليف خود با كارنامه رجوع كنند، اگر قبلا كارنامه داده‌اند و با دروس عمومي مثل فارسي يا رياضي و ... تداخل دارند هم مجددا رجوع كنند.

ضمنا يكي از گروه‌هاي درس شبكه‌هاي كامپيوتري هم با احتمال زياد (گروه بعداز ظهر) حذف خواهد شد دانشجوياني كه درس را اخذ كرده‌اند وضعيت تداخل‌هاي خود با گروه موازي بررسي كرده و رفع كنند البته براي اين مورد بعد ازحذف و اضافه تصميم‌گيري خواهد شد.

درس انتقال داده كه از اين پس به عنوان درس اختياري ارائه مي‌شود هم به حد نصاب نرسيده و ابقا آن بسته به تعداد ترم‌آخري‌هاي ثبت‌نام كرده در آن است. چنانچه ترم آخر هستيد و در اين درس ثبت‌نام نموده‌ايد ايميل بزنيد تا تعداد شما مشخص شود.
ضمنا جهت ابقاي چند درس كه استاد يكسان دارند ممكن است گروه ثبت‌نامي شما در صورت نداشتن تداخل جابه‌جا شود اگر تغييري در گروه انتخابي خود ديديد نگران نشويد، مي‌توانيد با هماهنگي استاد مربوط در گروه مدنظر خود شركت كنيد.
با تشكر. گروه كارشناسي كامپيوتر.
۱۴۰۱/۳/۴

                      زمان تحويل پروژه نهايي و كارآموزي

ثبت نام:                        تحويل:                                     مهلت تعيين موضوع پروژه يا مكان كارآموزي

نيمسال اول هر سال          تا  15 ارديبهشت سال بعدي                15 آبان همان ترم

نيمسال دوم هر سال          تا  15 مهر سال بعدي                         30 فروردين                    

نيمسال تابستان هر سال      تا  30 آذر  همان سال                      30 تير

عدم تحويل فرم تعيين موضوع پروژه در مهلت مصوب و يا مراجعه كمتر از سه جلسه در نيمسال اخذ و كمتر از شش جلسه در كل دوره به فراخور وضعيت منجر به اقداماتي از كسر نمره تا اعلام غيبت درسي خواهد شد.

..................................................................................
Powered by DorsaPortal