اطلاعيه جديد : درس ساختمان داده154043
با سلام دانشجويان گرامي. 7 تن از دانشجوي درس ساختمان داده كه هنوز در گروه خانم جهانبازي هستند و گروه دوشنبه با دروس عمومي و رياضي و فيزيك تداخل دارد نسبت به جابه‌جايي درس عمومي و پايه و اخذ گروه‌هاي ساختمان روز دوشنبه اقدام كنند، سايرين باقي‌مانده‌ها نيز براي تعيين تكليف وضعيت خود با داشتن پرينت انتخاب واحدشان در ساعات حضور به مدير گروه مراجعه كنند. با تشكر .
۱۴۰۱/۳/۴

                      زمان تحويل پروژه نهايي و كارآموزي

ثبت نام:                        تحويل:                                     مهلت تعيين موضوع پروژه يا مكان كارآموزي

نيمسال اول هر سال          تا  15 ارديبهشت سال بعدي                15 آبان همان ترم

نيمسال دوم هر سال          تا  15 مهر سال بعدي                         30 فروردين                    

نيمسال تابستان هر سال      تا  30 آذر  همان سال                      30 تير

عدم تحويل فرم تعيين موضوع پروژه در مهلت مصوب و يا مراجعه كمتر از سه جلسه در نيمسال اخذ و كمتر از شش جلسه در كل دوره به فراخور وضعيت منجر به اقداماتي از كسر نمره تا اعلام غيبت درسي خواهد شد.

..................................................................................
Powered by DorsaPortal