انتخابات انجمن علمي

دانشجويان گرامي كامپيوتر

به استحضار مي‌رسانيم با توجه به اينكه انتخابات انجمن علمي در تاريخ 4/10/98 برگزار مي‌شود. دانشجوياني كه تمايل دارند داوطلب اين انتخابات شوند تا پنج شنبه 28/9/98 مشخصات خود شامل نام و نام خانوادگي شماره دانشجويي، معدل و شماره تماس خود را به آدرس    z.hossaini@gmail.com ارسال كنند و تاييد دريافت نمايند. ليست داوطلبان واجد شرايط روز جمعه در سايت cg.khuisf.ac.ir اعلام مي‌شود و سپس منتخبان از شنبه مي‌توانند تبليغات خود را در قالب بروشورارائه نموده و يا ميز گفتگو از يك شنبه تا سه شنبه برگزار كنند و چهارشنبه انتخابات است. 5 نفر برتر به ترتيب دبير انجمن و اعضاي انجمن خواهند شد.

شرايط شركت:

معدل بالاي 15

نداشتن مورد انضباطي

۱۴۰۱/۳/۴

                      زمان تحويل پروژه نهايي و كارآموزي

ثبت نام:                        تحويل:                                     مهلت تعيين موضوع پروژه يا مكان كارآموزي

نيمسال اول هر سال          تا  15 ارديبهشت سال بعدي                15 آبان همان ترم

نيمسال دوم هر سال          تا  15 مهر سال بعدي                         30 فروردين                    

نيمسال تابستان هر سال      تا  30 آذر  همان سال                      30 تير

عدم تحويل فرم تعيين موضوع پروژه در مهلت مصوب و يا مراجعه كمتر از سه جلسه در نيمسال اخذ و كمتر از شش جلسه در كل دوره به فراخور وضعيت منجر به اقداماتي از كسر نمره تا اعلام غيبت درسي خواهد شد.

..................................................................................
Powered by DorsaPortal