اطلاعيه مهم انتخاب واحد نيمسال دوم 99-98
با سلام
دانشجويان كارشناسي ناپيوسته كه مشمول گذراندن درس جبراني زبان ماشين و اسمبلي ميباشند، اكيدا توصيه ميگردد اين درس را در ترم جاري اخذ نمايند تا براي روند فارغ التحصيلي انها مشكلي به وجود نيايد.

لازم به ذكر است اين درس در دو ترم آينده ارائه نخواهد شد
۱۴۰۰/۵/۳

                      زمان تحويل پروژه نهايي و كارآموزي

ثبت نام:                        تحويل:                                     مهلت تعيين موضوع پروژه يا مكان كارآموزي

نيمسال اول هر سال          تا  15 ارديبهشت سال بعدي                15 آبان همان ترم

نيمسال دوم هر سال          تا  15 مهر سال بعدي                         30 فروردين                    

نيمسال تابستان هر سال      تا  30 آذر  همان سال                      30 تير

عدم تحويل فرم تعيين موضوع پروژه در مهلت مصوب و يا مراجعه كمتر از سه جلسه در نيمسال اخذ و كمتر از شش جلسه در كل دوره به فراخور وضعيت منجر به اقداماتي از كسر نمره تا اعلام غيبت درسي خواهد شد.

..................................................................................
Powered by DorsaPortal