چهار کانال اطلاع رسانی گروه کامپیوتر مقاطع مختلف
چهار کانال اطلاع رسانی گروه کامپیوتر مقاطع مختلف :
ارشد کامپیوتر اصفهان (خوراسگان)

https://t.me/arshadnarmafzaresfahan
و
دانشجویان دکتری کامپیوتر خوراسگان
https://t.me/PhDComputerKhuisf

اطلاع رسانی دانشجویان گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
https://t.me/KhuComputer

کانال پروژه و کاراموزی
proje & karamuzi

https://t.me/projevakaramuzi

شرح اطلاعیه
۱۴۰۱/۳/۴

                      زمان تحويل پروژه نهايي و كارآموزي

ثبت نام:                        تحويل:                                     مهلت تعيين موضوع پروژه يا مكان كارآموزي

نيمسال اول هر سال          تا  15 ارديبهشت سال بعدي                15 آبان همان ترم

نيمسال دوم هر سال          تا  15 مهر سال بعدي                         30 فروردين                    

نيمسال تابستان هر سال      تا  30 آذر  همان سال                      30 تير

عدم تحويل فرم تعيين موضوع پروژه در مهلت مصوب و يا مراجعه كمتر از سه جلسه در نيمسال اخذ و كمتر از شش جلسه در كل دوره به فراخور وضعيت منجر به اقداماتي از كسر نمره تا اعلام غيبت درسي خواهد شد.

..................................................................................
Powered by DorsaPortal